top of page
Hands Together
Kehila_Amsterdam Logo.png
הקהילה שלנו

הקהילה שלנו

חלקנו נמצאים בהולנד בגלל עבודה וקריירה, אחרים מאיתנו הגיעו או נשארו כאן בגלל אהבה, וכמו שאתם יודעים החיים בארץ הצבעונים וטחנות הרוח הם בסך הכל די נעימים. אך בשלב מסוים החלה לקנן אצל רבים מאיתנו התחושה שמשהו חשוב חסר לנו, ובייחוד – חסר לילדינו. מבלי להגדיר במדויק את החוסר הזה, הרגשנו שהדרך למלא אותו היא להיות חלק מקהילה שנוכל להרגיש בה בבית, כשווים בין שווים, ושבמסגרתה, ביחד עם החברים האחרים, נקיים פעילויות חינוך, תרבות וחברה בדרך שלנו, והכל – בשפה העברית וברוח ישראלית-יהודית-חילונית, פלורליסטית ודמוקרטית.

על רקע הצורך הזה קיימת (מאז 2012) ‘קהילה עברית’, או בקיצור ‘קהילה’, שכיום חברות בה כ-60 משפחות, אשר רובן מתגוררות בעיר אמסטרדם ובסביבתה ומקצתן גומאות מרחקים כדי להשתתף בפעילויותיה.

עמוד התווך של הקהילה מאז הקמתה הוא בית החינוך שלנו, המתכנס בימי ראשון פעמים רבות בשנה. תכנית הפעילות בבית החינוך נערכת מתוך רגישות לזהותם המורכבת של הילדים, ומטרת העל שלו היא להעצים את הזיקה שלהם לשפה העברית ולשורשיהם היהודיים, ובכך להיחשף לאוצר התרבותי המייחד אותנו, ולהפכו לחלק בלתי-נפרד מעולמם. למידע נוסף על בית החינוך לחצו כאן.

פעילויות התרבות והחברה של הקהילה למשפחות ולמבוגרים כוללות אירועים בחגי ישראל, טיולים, ערבי שיח, ומפגשים נוספים המספקים לחברים תחושת שייכות תוך עיסוק בתכנים היקרים לליבם. 

הקהילה מאוגדת כאגודת חברים עצמאית - ללא כוונת רווח - ואינה נתמכת על-ידי גופים פוליטיים או דתיים. פעילות הקהילה מתאפשרת הודות לדמי-חבר ושכר-לימוד שמשלמים החברים, ובסיוע תרומותיהם הנדיבות של אלה המכירים בחשיבותה ומוכנים להיות שותפינו לחזון ולדרך, אך בעיקר בזכות נכונותם של החברים להתנדב ולתרום מזמנם, מכישוריהם ומכישרונם. 

חזון

החזון שלנו

חזון הקהילה שלנו הוא להמשיך ולהתבסס כמסגרת משותפת המאפשרת לנו, ולכל אלה שיצטרפו אל הקהילה בעתיד, לקיים יחדיו פעילויות חינוך, חברה ותרבות ברוח ישראלית-יהודית-חילונית, ובאופן המספק את הצורך בתחושת שייכות ובקשרים חברתיים המבוססים על רקע ותרבות משותפים.

באמצעות הקהילה יתאפשר לחבריה לקיים מערכת של ערבות הדדית ביניהם, וכן לשמר ולטפח את זהותם כפי שמתאים להם, ובכלל זה - לציין חגים ומועדים וטקסי מחזור חיים בדרך חילונית, עדכנית ומחדשת.

ועד הקהילה

ועד הקהילה

הקהילה מנוהלת על-ידי ועד שחברותיו וחבריו פועלים בהתנדבות מלאה. מדי שנה נבחרים חברות וחברי הוועד על-ידי אסיפת החברים של הקהילה.

אלה הם חברי הוועד הנוכחיים:

גל עפרון - יו"ר הוועד  הילה הופמן - גזברית  לאה בונה - מזכיר  גילי ואן אמן גנור  הדס עבאדי  

אורן סוויה  מורלי פרישמן  דניאל איסלר  שלי וסרמן  ניר גבע

ואלה מנהלות בית החינוך שלנו:

הדס עבאדי  אסנת מאיר ואן דה וייר

תקנון
bottom of page