top of page
Women Holding Hands

תמיכה בקהילה

הקהילה שלנו היא ארגון עצמאי ללא כוונת רווח, אשר אינו אינו נתמך על-ידי גופים פוליטיים או דתיים. פעילותנו מתאפשרת הודות לדמי-חבר שמשלמים חברי הקהילה, ובזכות תמיכתם הנדיבה של שותפים לחזון המכירים בחשיבות קיומה של הקהילה.

תרומתכם תסייע לנו להמשיך ולפעול למען העצמת הזיקה של ילדי הקהילה לשפה ולתרבות העברית, על-מנת שיוכלו לשאת עמם את האוצר התרבותי המייחד אותנו, להפיח בו חיים, ובבוא היום – להעבירו לדורות הבאים.

כספי התרומה ישמשו, בין היתר, לקיום אירועי תרבות בחגים יהודיים, להוראת קרוא-וכתוב בעברית, ולהפחתת עלויות ההשתתפות בפעילויותינו עבור משפחות שידן אינה משגת.

נשמח לציין את שמות התומכים בקהילה באתר האינטרנט שלנו ובכל הזדמנות מתאימה (למעט אם תבקשו לתרום בעילום שם). גופים מסחריים המעוניינים לתמוך באמצעות מתן חסות מוזמנים גם הם לפנות אלינו.

את תרומתכם ניתן לבצע בדרך של העברה בנקאית אל החשבון שלנו, אשר אלה הם פרטיו:

בנק: ABN AMRO

IBAN: NL45ABNA0131374125

שם החשבון: Kehila Ivrit

אנו מוקירים את התומכים בנו ומודים להם מקרב לב.

bottom of page