top of page
משחקים בחצר.jpg
בית החינוך

בית החינוך של קהילה 

בית החינוך שלנו מיועד לילדים בגילאים 3 עד 14 (בחלוקה לקבוצות גיל) והוא מתכנס באמסטרדם (המיקום המדויק יימסר לחברי הקהילה בלבד) בימי ראשון אחת לשבועיים בערך, על-פי לוח מפגשים ואירועים שנקבע בתחילת כל שנת פעילות בהתאם למועדי החופשות בהולנד. 

תכנית הלימודים נערכה מתוך רגישות לזהותם המורכבת של הילדים, וכל הפעילות החינוכית מתקיימת בעברית. מטרת העל שלה היא להעצים את הזיקה של ילדינו לשפה העברית ולשורשיהם היהודיים, ובכך להיחשף לאוצר התרבותי המייחד אותנו, ולהפכו לחלק בלתי-נפרד מעולמם.

שכן השפה העברית אינה רק מיומנות תקשורת – העברית היא בית, שייכות, זהות ותרבות. ומשום כך חשוב לנו כל כך לשמר את העברית, להעשיר אותה, לקיים בה חוויות משותפות, לשיר בה שירים, וליצור בה קשרי חברות עמוקים. אנו בטוחים שילדינו יצאו נשכרים מכל אלה.

עקרונות

עקרונות וקווים מנחים

עבודתנו נעשית לאור העקרונות והקווים המנחים הבאים:

  • לימוד עברית באופן חווייתי ומהנה המסייע להגברת רצונו של הילד להשתמש בעברית, תוך התחשבות בכך שעבור רבים מן הילדים העברית היא שפה שנייה, ושרמות ההבנה והדיבור שלהם הן שונות

  • העלאת קרנה של התרבות העברית באמצעות חשיפה לספרות, לשירים ולמנהגים

  • העמקת הקשר של הילדים למנהגים יהודיים וטיפוח הזיקה שלהם לישראל

  • העצמה רגשית של הילדים וסיוע בגיבוש זהותם תוך טיפוח ערכים של חברות, שותפות, פלורליזם וכבוד הדדי

  • טיפוח קשרי חברות בין הילדים וההורים גם מחוץ לבית החינוך

  • הכרה בכך שמרכיבי הזהות הישראלית והיהודית של הילדים מהווים רק חלק מפסיפס זהותי מורכב, שהמרכיבים האחרים בו הם בעלי משקל משמעותי לא פחות

  • שותפות הורים בעיצוב מערכי השיעורים, בסיוע בתפעול יום הלימודים, באירועי חגים ובאסיפות חברים

bottom of page