top of page
Friends Dancing in Bubbles
חברות

חברות בקהילה

חברות וחברי הקהילה הם שותפים שווים בכל הקשור לזכויותיהם ולחובותיהם, ומכולם מצופה להשתתף בפעילויותיה ולהתנדב במסגרתה.

החברות בקהילה מקנה את הזכות לקחת חלק בכל הפעילויות, וחברי הקהילה המבוגרים רשאים להשתתף ולהצביע באסיפות החברים וכן לבחור ולהיבחר לוועד הקהילה, בכפוף להוראות התקנון. החלטות אסיפות החברים והועד של הקהילה יישלחו לכל חבר שיבקש זאת.

רישום הילדים לפעילות בית החינוך של הקהילה מותנה בהצטרפות המשפחה לחברות בה.

שערי הקהילה שלנו שוב נפתחים למצטרפים חדשים!

אם מסקרן אתכם לדעת יותר ואולי תרצו להצטרף אלינו, בבקשה מלאו את פרטיכם בטופס שבקישור הזה וניצור עמכם קשר בהקדם. אתם גם מוזמנים להגיע לפעילות כלשהי למטרת היכרות עם הקהילה.

דמי חבר ושכר לימוד

החברות בקהילה כרוכה בתשלום דמי-חבר שנתיים בסך של €150 למשפחה/זוג, לכיסוי הוצאות. כל תכליתם של דמי החבר היא לאפשר את פעילותה של הקהילה במתכונת חסכונית וצנועה. דמי החבר לא יוחזרו במקרה של ביטול החברות. 

ההשתתפות באירועי חגים ובפעילויות נוספות בדרך כלל גם כן כרוכה בתשלום.

שכר הלימוד עבור השתתפות במפגשי בית החינוך לאורך כל שנת הפעילות הקרובה הוא:

€1,300

עבור שלושה ילדים 

€1040

עבור שני ילדים 

€650

עבור ילד אחד 

(40% הנחה על הילד השני ו-60% הנחה על הילד השלישי)

 

ניתן לשלם את שכר הלימוד בתשלום אחד או בפריסה לארבעה תשלומים.  

 

למידע נוסף על בית החינוך שלנו לחצו כאן.

דמי חבר
bottom of page